Công trình đá Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

  • Công trình: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
  • Chủ đầu tư: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
  • Hạng mục:
  • Diện tích:
  • Vật liệu chính:
  • Nhà thầu: HƯNG THỊNH
Mục lục [ Ẩn ]

Công trình đá Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Bình luận

Đăng ký tư vấn miễn phí

*
*
*