Trung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương

  • Công trình: Trung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương
  • Chủ đầu tư: Trung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương
  • Hạng mục: Ốp tường, cột đá, cầu thang, lát nền, lát hạ tầng, bồn hoa
  • Diện tích:
  • Vật liệu chính: Cream Macfil, Samuka Red, Ivory Gold, Vân Gỗ Ý, Nâu Tây Ban Nha, Kim Sa, Xanh Thanh Hóa
  • Nhà thầu: HƯNG THỊNH
Mục lục [ Ẩn ]

Thiết kế & Thi công đá tại Trung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương:

Hình ảnh thiết kế:

Trung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương

Hình ảnh sau thi công:

Trung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng VươngTrung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương

 

Bình luận

Đăng ký tư vấn miễn phí

*
*
*